Menu:


 

Current Members

Research Fellows

Zheng Kaihong, Niu Zhiqiang, Li Yongqiang, Lan Xianjun, Liu Lili, Qi Dianpeng, Wang Hua

Graduate Students and Project Officers

Irwansyah, Meng Fanben, Hu Benhui, Bu Jing, Cai Pingqiang, Zhu Bowen, Liu Yuanjun, Leow Wan Ru

FYP and URECA students

Chen Ye, Rubayn Goh, Kuan Qiaoyao

Internship

Lu Yuxin, Tan Ning Xuan, Russell Marino Soh, Toh Hsin Pei, Eddy Liang Zexin, Pan Zi Heng Elton

 

 Alumni

Completed Ph.D. Degrees

 Fu Dongliang (2010-2011, Global Foundries, Singapore)

Zhang Yanyan (2009-2012, Berkeley Education Alliance for Research in Singapore (BEARS) center)

Jiang Yueyue (2009-2012, Wiley-VCH, Beijing)

Shao Qi (2009-2013)

Zou Changji (2009-2013, ARKRAY & Partners Pte. Ltd)

Research Fellows

 Cao Xuebo (2010-2011, Professor at Soochow University, China)

Christoph Nowak (2010-2011, Junior Group Leader of Austrian Institute of Technology)

Jiang Hui (2010, Research fellow at NTU-MSE)

Wilfried Engl (2009-2011, Research Fellow at NUS)

Wu Yunlong (2010-2012, Assistant Professor at Xiamen University, China)

Cai Yurong (2011-2012, Associate Professor at Zhejiang University of Technology, China)

Yuan Yuping (2012)

Sun Yinghui (2009-2012, Associate Professor at Soochow University, China)

Jiang Lin (2009-2012, Professor at Soochow University, China)

Du Jianjun (2010-2013, Associate Professor at Dalian University of Technology, China)

Dong Haibo (2012-2013)

Yin Shengyan (2009-2013, Associate Professor at Jilin University, China)

Li Yuangang (2011-2013, Associate Professor at Xi'an University of Science and Technology, China)

Zheng Liyan (2011-2013, Associate Professor at Yunnan University, China)

Wan Pengbo (2012-2013, Associate Professor at Beijing University of Chemical Technology, China)

Visiting Scholar, FYP, Internship, and Others

Chen Sihan Joseph (NTU-FYP, 2009-2010)

Yang Bingjie (Joint PhD training from Jilin University, 2009-2010)

Zhao Yan (NTU-FYP, 2010-2011)

Qi Dianpeng (Joint PhD training from Jilin University, 2010-2011)

Zhou Weixin (NTU-STaR Programme from National Junior College, 2011)

Yang Hongshuo (NTU-STaR Programme from National Junior College, 2011)

Marcin MichaƂ Lignowski (NTU summer research internship, 2011)

Yves-Marie Hervault (visiting student from University de Rennes, France, 2011)

Mu Zhongcheng (visiting scholar, 2010, 2011, 2012)

Yusei REU (NTU summer program from Kyoto Institute of Technology 2012)